Feng Shui

Ön Kapı « Evde Feng Shui

Mümkünse ön kapınız evinizin cephesinin sol tarafında olmalıdır. Ortada da olabilir ama sağda olmamasına özen göstermeye çalışın. Çünkü sol taraf yeşil ejderhaya aittir ve onun enerjisinin ve yararlı Ch'i'sinin ön kapıyı çevreleyip evin içine girmesini isteriz.

Ayrıca kapı evin geri kalanıyla uyum içinde olmalıdır. Bir arkadaşımız dev gibi bir kapısı olan küçük bir eve sahipti, kapı bir evden çok bir kaleye aitti sanki. Fazla uzun ya da yüksek ön kapılar maddi sorun yaratırlar. Arkadaşımızın da maddi sorunları oldu. Fazla küçük ön kapılar da ev sakinlerini sıkıştırarak tartışmalara ve uyumsuzluğa neden olurlar. Ön kapı her zaman arka kapıdan daha geniş olmalıdır.

Ön kapınıza yönelen zehirli oklarla başa çıkmak zorundasınız. Bu, feng shui'nin en önemli etmenlerinden biridir. Bu giriş yoluyla başlar. Düz hatlar kötü feng shui yarattığından giriş yolunuz doğrudan ön kapınıza yönelmesin. Giriş yolunuz ön kapınızdan dar ya da ev taralında sokak tarafında olduğundan daha geniş olmamalıdır. Bu durumlar maddi sorunları artırır. Giriş yollan sert bir yokuşla aşağı inip evden uzaklaşmamalıdır da; bu da para ve Ch'i'yi alır götürür.

Ön kapınıza saldıran Sharlar için çevrenizi gözden geçirin. Bu yakındaki evlerin çatılan, çitler, istinat duvarları, telefon ya da güç direkleri, dik bir tepe, geniş binalar ya da başka geniş yapılar olabilir.

Bu Sharlar ağaç dikilerek önlenebilir. Tek bir ağacın kendisi de bir shar yaratabileceğinden birkaç ağaç bir arada dikin. Her zaman yeşil kalan ve geniş yaprakları olan ağaçlar dikmeye özen gösterin. Ağaçların büyümesi zaman alacağından kısa vadede kapınızın üzerine bir pa-kua aynası asarak okların yönünü saptırabilirsiniz.

Geniş bir duvar doğrudan evinize yönelen bir shar gibi bazı sharları engellemeye yarar. Başka bir çare de kapınızın yönünü değiştirmektir.

Ön kapı geniş, iyi aydınlatılmış bir girişe açılmalıdır. Evin içini saklamaktansa, göstermelidir. Giriş konuksever olmalı, mutluluk ve iyilik duygusu yaratmalıdır. Küçük, eşya yığılı, karanlık girişler Ch'i'nin içeri dolmasına engel olarak hastalık ve maddi sorunlar yaratırlar. Böyle bir giriş ışıklar ve geniş aynalar yardımıyla düzeltilebilir. Giriş gereğinden fazla büyükse bir paravan yardımıyla küçük gösterilebilir.

Ön kapı doğrudan bir duvara ya da dar bir girişe açılıyorsa, ayna ve ışıklar yardımıyla daha çekici kılınabilir.

Ön kapınız karşınızdaki evin ön kapısına ya da bahçe kapısına bakmamalıdır.

Ön kapı bir merdivene de bakmamalıdır, yoksa Ch'i basamaklardan çıkıp dağılır.

Ön kapı arka kapıya da bakmamalıdır. Bu, uzun bir koridorun evi bölüp, doğrudan evin arkasına gittiği mekânlarda rastlanan bir durumdur. Bu olursa Ch'i ön kapıdan girer ve dosdoğru arka kapıdan çıkar. Ön kapı bir tuvalete ya da yatak odasına da bakmamalıdır. Tuvalet, soba ve ocaklar ön kapıdan görünmemelidir.

Ön kapı iki kanattan oluşuyorsa, kanatların boyutları eşit olmalıdır.

Ön kapıyı rüzgâr eve doğru eserken açık bırakmayın. Rüzgâr evin parasını ve şansını savurur.

Ön kapıya bakan oda bir duvar nedeniyle görünmese bile tüm aileye ait bir oda olmalıdır. Ön kapı yemek odasına bakıyorsa, aile bir arada mutlu olur. Oturma odasına bakıyorsa, sakinler birbirine yakın olur ve birlikte zaman geçirmekten zevk alırlar. Ön kapı televizyonun durduğu odaya bakıyorsa bu ailenin üyeleri zamanlarının çoğunu ziyan ederler.

Ön kapı mutfağa bakıyorsa, ev sakinleri fazla yemek yeme eğilimindedir. Bir yatak odasına bakıyorsa, bu odanın sakinleri sürekli yorgun ve enerjisiz olacaktır. Ancak ön kapı çalışma odasına bakıyorsa, burada çalışan verimli olur. Ön kapı tuvalete bakıyorsa evin serveti tuvaletten akıp gideceğinden bu ev yoksul olacaktır.

Elementler ve İşaretleri « Tablolar

Yin-Yang « Genel

Yin ve yang Çinliler açısından evrenin dengeleyici, uyum sağlayıcı etmenleri olarak görülür. Zıt enerjiler olup, biri öteki olamadan varlığını sürdüremez. Aslında yin enerjisi her zaman yang'ın; yang da yin'in içindedir. Popüler yin-yang simgesinde beyaz leke (yang) yin'in ve siyah leke (yin), yang'ın içindedir. Lao Tzu, "Tek başına bir yin doğamaz ve tek başına bir yang büyüyemez," demiştir.

Yin ve yang genellikle Taichi'nin bütünlük simgesini yaratan bir daire içinde resmedilirler. Yin, yang ve daire simgenin bir olan üç elementidir. Taichi 'en üst, en yüce' anlamlarına gelir, tai ve chi sözcüklerinden türemiştir. Tai en büyük ve chi en son anlamlarına gelir.

Yin ve yang sözcüklerinin etimolojisi de ilginçtir. Yin bir tepenin gölgelikli kuzey yanını, yang da güneşli güney yanını tanımlar.

Yin ve yang birlikte Tao'yu meydana getirirler. Tao 'yol' anlamına gelir. Evrendeki her şey yin ve yang enerjilerinden türemiştir. Her zaman birbirleriyle etkileşim halindedirler.

Yang etken, eril, baskın ve olumludur. Güç ve enerji doludur. Yin alıcı, dişi, doğurgan ve negatiftir. Destekler, besler, tutar. Yang gün, yin gecedir. Yin ve yang'ı anlatmak için gök ve yer, gündüz ve gece, siyah ve beyaz, eril ve dişi gibi başka örnekler de kullanılabilir. Biri öteki olmadan var olamaz.

Örneğin gece olmadan gündüz, ölüm olmadan yaşam söz konusu değildir. Çinlilerin zıtların birliğinden aldıkları zevk, yin ve yang enerjilerini temsil etmektedir. Çinliler bu işten hoşlanırken abartılabileceğinin de farkındadırlar elbette. 'Yin yi tou, Yong yu tou' ('bir yüz yin'de, bir yüz yang'da' şeklinde çevrilebilir. Kişinin gerçek amacını gizlemesi anlamına gelir) ve 'Yin yang guai qi' (tuhaf yin-yang havaları şeklinde çevrilebilir. Tuhaf davranmak anlamına gelir) Çinlilerin sıkça kullandığı iki deyiştir.

Eski bilgeler yin ve yang kavramlarını tam anlamıyla açıklamaya girişmemişlerdir, şiirsel söyleyişlerle yetinmişlerdir. Ch'i enerjisi yaşamın gücüdür ve yin yang ikiliğini yaratmıştır. Bu kadar basit işte. Ne yin ne de yang mutlak iyi ya da kötü olabilirler. Sadece vardırlar.

Feng shui'de tepeler, dağlar ve öbür yüksek alanlar yang enerjisini temsil eder. Vadiler ırmaklar ve kaynaklar da yin'dir. Dümdüz bir toprakta çok fazla yin vardır. Sulak ve bitkisel alanları olmayan tepelik bir arazi de fazla yang'dır. Hoş, yuvarlak hatlı, sulak kırsal alanlarda yin ve yang dengelidir.

Feng shui'yi kullanarak yin ve yang arasında denge sağlayabiliriz. Örneğin düz bir araziye bitkiler, kayalar ve binalar ekleyebiliriz. Ama bunu yaparken dikkatli olmak gerekir, çünkü örneğin küçük ağaçlar büyüdükleri zaman mekânın feng shui'si de değişir.

Yin ve yang kavramları ölüm için de geçerlidir. Yin evi ölüm, yang evi yaşam evidir. Ataları anmak Çin yaşamının önemli bir parçası olduğundan feng shui'nin biri öldükten sonra da uygulanmasına şaşırmamak gerekir. Mezarın yerinin doğru olmasının torunların başarısı üzerinde etkisi olduğuna inanılır.

Örneğin Çinliler yüzyılın başında Sun Yat-Sen'in kazandığı şaşırtıcı başarının annesinin mezarının kusursuz feng shui'sine bağlı olduğuna inanırlar. (Yin yang simgelerinin kökeni bilinmemektedir. Bazı yetkililer Chou Tun-Yi tarafından yaratıldığını iddia eder. Oysa çok daha eski, Taoist kökenli olmalıdır.) Chiang Kai-shek'in inanılmaz başarısı da yine annesinin mezarının konumuna atfedilir. Komünistler mezarı kazdıkları zaman çöküş dönemi de başlamıştır.

Feng shui yalnızca en iyi mezar yerini değil, cenazenin kaldırılacağı en iyi zamanı belirlemek için de kullanılır elbette. Mezar yeri ejderha sırtı gibi dalgalı olmalıdır. Ejderha Üst Yaratık'ın simgesidir. Düz alanlar 'sahte ejderha'nın sembolüyken dalgalı alanlar 'gerçek ejderha'yı temsil eder.

Mümkünse mezar güneye bakmalıdır. Çinliler ölünün soluk alacak havaya ihtiyacı olduğunu düşünürler ve güneye bakan mekânlar 'kozmik yaşamın soluğu'nu temsil eder. Çinliler bu kozmik soluğun yokluğunun ölünün torunlarını etkileyeceğine inandıkları için, uygun mezar yerinin seçimi son derece önemlidir.

Son olarak da mezar doğru yönlendirilmiş olmalıdır. Bu, ölen kişinin doğum tarihine göre belirlenir. Bir luo-pan'a ya da fal pusulasına bakılarak, doğru yön belirlenir.

Torunların iyi şansının devam etmesi için mezara iyi bakılmalıdır. Kutsal günlerde mezarlar ziyaret edilir ve temizlenir. Mezarın renk değiştirmesi kötüye işarettir. Kararması bir felaket, renginin açılması da aile içinde yas anlamına gelir. Bu tür kararma ya da renk açılmalarının önlenmesi için mezarların üzerine genellikle kırmızı bir toz serpilir.

Taoist evren simgesi sekiz trigramla kuşatılmış yin-yang'dır (Şekil l A). Pa-kua adıyla tanınan bu simge, Uzakdoğu'da son derece popülerdir; tapınaklarda, evlerde, saraylarda ve dükkânlarda rastlanır.(Yerliler için gömülecekleri yerler önemli bir ihtiyaç olduğu gibi çoğu Çinli kendi memleketinde gömülmek ister. Sonuç olarak, dünyanın dört bir yanından Hong Kong'a cenaze gönderilir.

Hong Kong'da toprak aşırı derecede pahalıdır ve az bulunur. Bu nedenle, mezarlıkların çoğu, toprağını yedi ila on yıllık periyotlarla kiraya verir. Bu süre dolduğunda, kalanlar mezardan çıkarılır ve özel bir törenle yakılır. Bu, Feng shui uygulayıcılarını işlerini yapmaktan alıkoyar ve bugünlerde çabalarının çoğu feng shuinin yaşam analizi üzerinedir.)


Şekil 1A: Pa-kua