Feng Shui

Ön Kapı « Evde Feng Shui

Mümkünse ön kapınız evinizin cephesinin sol tarafında olmalıdır. Ortada da olabilir ama sağda olmamasına özen göstermeye çalışın. Çünkü sol taraf yeşil ejderhaya aittir ve onun enerjisinin ve yararlı Ch'i'sinin ön kapıyı çevreleyip evin içine girmesini isteriz.

Ayrıca kapı evin geri kalanıyla uyum içinde olmalıdır. Bir arkadaşımız dev gibi bir kapısı olan küçük bir eve sahipti, kapı bir evden çok bir kaleye aitti sanki. Fazla uzun ya da yüksek ön kapılar maddi sorun yaratırlar. Arkadaşımızın da maddi sorunları oldu. Fazla küçük ön kapılar da ev sakinlerini sıkıştırarak tartışmalara ve uyumsuzluğa neden olurlar. Ön kapı her zaman arka kapıdan daha geniş olmalıdır.

Ön kapınıza yönelen zehirli oklarla başa çıkmak zorundasınız. Bu, feng shui'nin en önemli etmenlerinden biridir. Bu giriş yoluyla başlar. Düz hatlar kötü feng shui yarattığından giriş yolunuz doğrudan ön kapınıza yönelmesin. Giriş yolunuz ön kapınızdan dar ya da ev taralında sokak tarafında olduğundan daha geniş olmamalıdır. Bu durumlar maddi sorunları artırır. Giriş yollan sert bir yokuşla aşağı inip evden uzaklaşmamalıdır da; bu da para ve Ch'i'yi alır götürür.

Ön kapınıza saldıran Sharlar için çevrenizi gözden geçirin. Bu yakındaki evlerin çatılan, çitler, istinat duvarları, telefon ya da güç direkleri, dik bir tepe, geniş binalar ya da başka geniş yapılar olabilir.

Bu Sharlar ağaç dikilerek önlenebilir. Tek bir ağacın kendisi de bir shar yaratabileceğinden birkaç ağaç bir arada dikin. Her zaman yeşil kalan ve geniş yaprakları olan ağaçlar dikmeye özen gösterin. Ağaçların büyümesi zaman alacağından kısa vadede kapınızın üzerine bir pa-kua aynası asarak okların yönünü saptırabilirsiniz.

Geniş bir duvar doğrudan evinize yönelen bir shar gibi bazı sharları engellemeye yarar. Başka bir çare de kapınızın yönünü değiştirmektir.

Ön kapı geniş, iyi aydınlatılmış bir girişe açılmalıdır. Evin içini saklamaktansa, göstermelidir. Giriş konuksever olmalı, mutluluk ve iyilik duygusu yaratmalıdır. Küçük, eşya yığılı, karanlık girişler Ch'i'nin içeri dolmasına engel olarak hastalık ve maddi sorunlar yaratırlar. Böyle bir giriş ışıklar ve geniş aynalar yardımıyla düzeltilebilir. Giriş gereğinden fazla büyükse bir paravan yardımıyla küçük gösterilebilir.

Ön kapı doğrudan bir duvara ya da dar bir girişe açılıyorsa, ayna ve ışıklar yardımıyla daha çekici kılınabilir.

Ön kapınız karşınızdaki evin ön kapısına ya da bahçe kapısına bakmamalıdır.

Ön kapı bir merdivene de bakmamalıdır, yoksa Ch'i basamaklardan çıkıp dağılır.

Ön kapı arka kapıya da bakmamalıdır. Bu, uzun bir koridorun evi bölüp, doğrudan evin arkasına gittiği mekânlarda rastlanan bir durumdur. Bu olursa Ch'i ön kapıdan girer ve dosdoğru arka kapıdan çıkar. Ön kapı bir tuvalete ya da yatak odasına da bakmamalıdır. Tuvalet, soba ve ocaklar ön kapıdan görünmemelidir.

Ön kapı iki kanattan oluşuyorsa, kanatların boyutları eşit olmalıdır.

Ön kapıyı rüzgâr eve doğru eserken açık bırakmayın. Rüzgâr evin parasını ve şansını savurur.

Ön kapıya bakan oda bir duvar nedeniyle görünmese bile tüm aileye ait bir oda olmalıdır. Ön kapı yemek odasına bakıyorsa, aile bir arada mutlu olur. Oturma odasına bakıyorsa, sakinler birbirine yakın olur ve birlikte zaman geçirmekten zevk alırlar. Ön kapı televizyonun durduğu odaya bakıyorsa bu ailenin üyeleri zamanlarının çoğunu ziyan ederler.

Ön kapı mutfağa bakıyorsa, ev sakinleri fazla yemek yeme eğilimindedir. Bir yatak odasına bakıyorsa, bu odanın sakinleri sürekli yorgun ve enerjisiz olacaktır. Ancak ön kapı çalışma odasına bakıyorsa, burada çalışan verimli olur. Ön kapı tuvalete bakıyorsa evin serveti tuvaletten akıp gideceğinden bu ev yoksul olacaktır.

Tuvalet « Evde Feng Shui

Tuvaletler mümkün olduğunca az uğursuz mekânlar olmalıdır. Evin zenginlik, ün, kariyer gibi belirli alanlarında olmamalıdır çünkü simgesel olarak buralardaki enerji tuvaletten akıp gider.

Tuvalet evin merkezinde değil, yanında olmalıdır. Merkez durumdaki bir tuvaletten yayılan negatif Ch'i tüm eve yayılır.

Tuvalet çok büyük olmamalıdır. Tuvalet ve banyo bir aradaysa, bir duvarla ayırın. Böylece tuvalet banyoyu kullananlar tarafından görülmez ve negatif enerji yayılmaz. Hem de kullanıcılara mahremiyet sağlar.

Sekiz Trigram « Genel

Çinliler I Ching'in sekiz trigramının yaşamın sırrını temsil ettiğine inanırlar. Sekiz trigramın yaratıcısı Hsialı Wu olup, Ssu Hsiang diye bilinen ve yin-yangın tüm olası kombinasyonlarını temsil eden dört simgeden türemiştir (Şekil 1B).

Bir şeklin alt bölümü simgenin yin mi yang mı olduğunu gösterir. Bu dört simge fazladan bir çizgi eklenerek iki katına çıkarılmış, ve sekiz trigramı oluşturmuştur (Şekil l C). Bu trigramlar da yine sayıca ikiye katlanarak l Ching'in altmış dört sekizgenini oluşturmuşlardır. Biz feng shui'de yalnızca on altı trigram kullanırız, sekizgenlere gereksinme duymayız.


Şekil 1B: Ssu Hsiang

I Ching yani 'Değişimler Kitabı', Çin'in en eski kitabı olup, büyük bir olasılıkla dünyanın da en eski kitabıdır. Wu Jing, yani beş eski Çin klasiğindan çok daha önemlidir. Çin düşüncesini, felsefesini ve kültürünü derinden etkiler. İnsanların değişimleri anlaması ve değişimlerle başa çıkabilmesi, başarılı, tatminkâr yaşamlar sürdürebilmesi amacıyla yazılmıştır. Evreni bir bütün olarak tanımlar; bu bütünün içindeki her şey hareket etmekte, değişmektedir. İnsanların doğanın sonsuz döngülerine ve ritmine uyum sağlamasını amaçlar.

Tüm evren hareket eder ve değişir. Yaşam doğumdan ölüme değişimlerin birbirini izlemesidir. I Ching yaşamın her evresindeki insanlara değerli bilgiler sunar. Hem Taoizm hem de Konfüçyusçuluk, felsefelerinde ve çıkış noktalarında I Ching'den esinlenirler.

Neyse ki I Ching imparator Chin Shih-Huang'ın İ.Ö. 215'teki Büyük Kitap Yangını'ndan kurtulmuştur. Bu yangından kurtulan tek Konfüçyus metnidir." (15. Çin Hanedanlığı'nın ilk imparatoru Chin Shih-Huang'dır, ülkeyi birleştirmek için pek çok önlem almıştır. En önemlisi tek bir dil kullanımını desteklemesidir.

Ayrıca halkın cahil kalması için her türlü eğitim imkânını yok etmiştir. Zamanın bilim adamları canlı canlı gömülmüş ve yapıtları yok edilmiştir. I Ching bu kıyımdan kurtulmuştur çünkü Chin ve danışmanlarının bu kitaba ihtiyacı olmuştur. (İmparator Çin Seddi'yle bilinir. Aydan görülebilen tek insan yapımı yapıdır))


Şekil 1C: Pa-kua'nın Sekiz Trigram'ı