Form Ekolü Nedir?

Form Ekolü Nedir? « Form Ekolü

Feng shui fazlasıyla sağduyu ve gözlem ile ilgilidir. Eski Çinliler yaşamın güneşli güney tepelerinin eteklerinde, sert rüzgârları dağıtan yumuşak eğimli tepelerde daha rahat olduğunu gözlemlemişlerdir. Tepelerin ve kayaların tuhaf hayvanlara benzediklerini, kinlilerinin koruyucu, kimilerinin tehditkâr göründüklerini düşünmüşlerdir.

Örneğin evinizi koruyan yeşil bir ejderhanın varlığını düşünmek çok rahatlatıcıdır. Üçgen biçimler daha az rahatlatıcıdır. Çin'deki Ichang'a bakan piramit tepe, büyüklük ve boyut olarak Mısır'daki Büyük Piramit'in aynısıdır. Uzmanlar bunun bölgenin feng shui'sini kötü etkilediğini düşündüklerinden ırmağın tam karşısına bir manastır inşa edilmiş ve rahipler dualarıyla tepenin kötü etkisini uzaklaştırmaya çalışmışlardır.

Form Ekolü, feng shui'nin arazilerin biçimini ve kenar çizgilerini irdeleyen koludur. Ejderha Çin'de sık kullanılan bir simgedir. Feng shui'nin form ekolünde ejderhalar yükseltili arazi biçimleridir, ancak bulmak kolay değildir. Her tepenin altında bir ejderha yatmaz. Feng shui uzmanları araziyi, kenar çizgilerini, bitki örtüsünü, hatta toprağın rengini dikkatle incelerler. Ejderhanın olduğu yerde beyaz bir kaplan da vardır.

"Feng shui uzmanlarına göre ejderhanın yakınında mutlaka beyaz bir kaplan vardır. Yüz yıl önce ejderhaların kaplan olmadan da var olabileceklerine inanılıyordu. De Groot, 'Feng shui'de kaplanlar ve ejderhalar eşil oranda önemli değillerdir. Ejderhası olup da kaplanı olmayan bir yer olumludur, ancak kaplanı olup da ejderhası olmayan bir yer hiçbir anlamda olumlu olamaz," diye yazar."

Ejderha ve kaplan genellikle at nalı biçiminde dururlar, ejderha doğuda, kaplan batıdadır. Ejderhanın tepeleri kaplanınkilerden hafifçe yüksektir.

Özellikle talihli alanlarda, kuzeyde siyah kaplumbağa tepeleri, güneyde kırmızı anka kuşu tepeleri vardır (Şekil 2A); böylece dört yönde hayvan simgeselliği tamam olur, tatlı tatlı akan bir ırmak da gereklidir.

"Ejderha, kaplan, kaplumbağa ve anka kuşu yerine geçen suni tepelerin yapımına sık sık rastlanır. Marco Polo büyük bir tümsekten söz etmişti, gördük. Jing-shan, Yasak Kent'in feng shui'sini düzeltmek amacıyla inşa edilmiş başka bir insan yapımı tepedir."


Şekil 2A: Talihli feng shui alanlarının dört bir yanında hayvan simgeselliği bulunur.

Bu özellikle elverişli bir konumdur. Tatlı rüzgârlar, yeşil bitki örtüsü, bol bol Ch'i enerjisi anlamına gelir. Bazı feng shui uzmanları Ch'i enerjisinin yakınına gelir gelmez farkına vardıklarım çünkü havanın taze ve temiz koktuğunu söylerler.

Ch'i enerjisi en fazla ejderha ve kaplanın cinsel organlarının cinsel birleşme sırasında bir araya geldiği yerde bulunur. Ejderha erkektir, yang enerjisi sağlar; kaplan da dişidir, yin enerjisi sağlar.

Buraya kurulan bir ev zenginlik, sağlık, mutluluk ve içinde yaşayan herkese bolluk getirecektir. Bu konuma yalnızca bir tek ev inşa edilebilir elbette, ancak Ch'i enerjisinin bol olduğu pek çok mekân bulunabilir. Ejderhanın yüreği ve midesinin çevresi özellikle elverişlidir.

Shi-san Ling (On üç mezar) diye de bilinen Ming mezarları ideal bir feng shui alanıdır; İmparator Yung Lo ve torunlarına ev sahipliği yaparlar. İmparatorun mezarı yarım daire biçimindeki tepelerin merkezindedir, akrabaları da tepelerin üzerlerindeki mezarlarında dinlenirler. Doğudaki tepeler, Mavi Ejderha Tepeleri; batıdakiler, Beyaz Ejderha Tepelen olarak bilinir. Kusursuz bir feng shui alanıdır.

Ejderhanın kuyruğu ve başına gelince; talihsiz alanlardır. Ejderha kuyruğunu her oynattığında potansiyel bir tehlike vardır ve ağzına yakın olmak da tehlikelidir çünkü sizi yiyebilir.

Biraz önce sözünü ettiğimiz kusursuz yere eski metinlerde 'ejderhanın koruduğu inci' adı verilir. Bu alanda Ch'i toplanır ve çoğalır. Kuvvetli rüzgârların olduğu alanlar feng shui açısından hiç iyi değildir, çünkü Ch'i kolayca dağılır ve zenginlikle iyi talihi de alıp götürür.

Ejderhanın ini asla düz tepelerin ve ırmakların bulunduğu bir yerde olmaz ve asla rüzgâr almaz. Hızla akan ırmaklar da iyi talihi ve zenginliği alıp götürürler. Ch'i'nin oluşması için ırmaklar yavaş akmalı ve yavaşça girdaplanmalıdır. Ch'i en çok yavaş hareket eden suların çevresinde oluşur. Unutmayın, feng shui 'rüzgâr ve su' demektir. Doğru feng shui alanını yaratmak için mutlaka doğru miktarda su gerekir.

Ayrıca bu su, iyi su olmalıdır. Kirli ve durgun sular zehirli Ch'i üretirler ve bundan kaçınmak gerekir. Kirli Ch'i'den kaçınmak için kimi zaman tıkalı boruları açmak ve pis su tanklarını boşaltmak gerekebilir. Ancak suyu temiz tutmak mümkün değilse, evi taşımak gerekebilir.

Evler girdaplı ırmakların, kaynakların ve başka su alanlarının yanma yapılırsa, mutluluk ve bolluk getirirler. İ.Ö. 600'de yazılmış ünlü Çin metni 'Su Ejderhası' adlı klasiğin ana teması da budur. Bu metinde evlerin nerede yapılması ve nerede yapılmaması gerektiği hakkında pek çok resim bulunur. Su ejderhası ırmak ve kolları biçiminde resmedilmiştir ve ev inşa edilecek en iyi nokta ejderhanın karnıdır.

Kimi zaman tali bir kolun yakınına inşa etmek daha doğru olabilir, çünkü ana kol çok hızlı akarak iyi Ch'i'yi götürebilir (Şekil 2B). Ev inşa etmek için başka bir elverişli nokta da, iki kaynak ya da ırmağın kesiştikleri noktadır. Ama şiddetle değil, yumuşaklıkla karşılaşmaları gerekir ki Ch'i biriksin.


Şekil 2B: Irmaklar ve kolları bir eve yararlı Ch'i getirirler.

Su ejderhasının uçarak gök ejderhasına (bulut) dönüşebildiğine inanılır. Bulutlar da yağmura dönüşür ve su yeniden toprağa kavuşarak yeni bir döngü başlatır.

Doğal olarak bir tepenin üzerine kondurulmuş bir ev feng shui açısından iyi bir noktada değildir. Tüm rüzgârlara açıktır ve tüm sular evden uzağa akar. Her iki durum da Ch'i'yi dağıtır.

Evimizin feng shui'sini iyileştirmek için yapabileceğimiz pek çok şey vardır. Bu, hem ejderhaların kızmaması hem de yararlı Ch'i'nin akışının engellenmemesi için çok dikkatli yapılmalıdır.

Geçici değişikliklerin bile bir etkisi olabilir. Örneğin eklentiler için bitkileri sökmek gerekebilir, bu da çirkin yaralar açar. Ancak ev bir kez tamamlanınca, yeni bitkiler ekilerek bu hasta etki dağıtılabilir. Eğer bu çalışmalar bilgelikle yapılırsa, Ch'i artabilir. Çevremizdeki olumsuz etkileri yok etmek ve iyi Ch'i'nin etkisini artırmak için yapabileceğimiz pek çok şey vardır.

Düz bir ırmağın etkisini engellemek ya da rüzgârı kesmelerini sağlamak için bir dizi ağaç dikebiliriz örneğin. Bir duvar da aynı işi görebilir. Yararlı suları toplamak için bir çeşme ya da havuzcuk kurabiliriz. Hong Kong'da sayılamayacak kadar çok çeşme vardır. Bu çeşmeler Ch'i yaratacak suları sağlar.

Su, para ve zenginlik demektir. Hong Kong'un merkezindeki Chater Park'ta bir çeşme ve içinde pek çok kaplumbağa olan bir havuz vardır. Kaplumbağa uzun yaşamın simgesidir, bu huzurlu nokta karmakarışık bir kentin oturanlarına yalnızca Ch'i enerjilerini geri kazanacak bir mekân sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zenginlik ve uzun bir yaşam da diler.

Su, ejderhanın en sevdiği elementtir, iyi Ch'i, statü ve zenginlik yaratır.