Genel

Feng Shui Nedir? « Genel

Feng shui, 'Rüzgâr ve Su' demektir. Temel anlamı çevreyle uyum içinde yaşamaktır. Eski Çin inanışına göre dünyada denge ve düzen vardır ve bazı etkinliklerle bireyler iyi şansı kendilerine çekebilirler. Doğanın rüzgârları ve sularıyla uyum içinde yaşarsak, bolluk ve iyi şans sahibi oluruz. Çevreyle uyum içinde yaşamak Batı'da henüz yeni bir kavram sayılabilir ama Doğu'da binlerce yıldır uygulanagelmektedir. Feng shui'nin kökenleri eski çağlara dayanır, beş bin yıl önce Hsialı Wu (İ.Ö. 2953,2838) bir kaplumbağa bulmuş ve kabuğunda kusursuz 'sihirli kare'nin varlığını keşfetmiştir. Bu keşiften... Devamı »»»

Ch'i « Genel

Eski bilim adamlarına göre evrende orijinal olarak tek bir soyut enerji, Ch'i vardı (doğanın soluğu). Bu genellikle ejderhanın göksel soluğu anlamına da gelirdi. Ch'i her yerde dolaşan görünmez bir enerjidir ama belli yerlerde toplanır, buraların feng shui'si iyidir. Ch'i mutluluk, uzun yaşam ve bolluk getirir. Çinliler Ch'i'nin yeni bir yaşama ana rahmine düşüş ânında girdiğine inanırlar. Ch'i yaşayan her şeyin içindeki yaşam gücüdür ve bir şey kusursuz bir biçimde yapıldığı anda Ch'i'de kusursuzluk noktasına ulaşır. Harika bir portreyi bitiren ya da iyi bir yumruk savuran boksör Ch'i yaratı... Devamı »»»

Yin-Yang « Genel

Yin ve yang Çinliler açısından evrenin dengeleyici, uyum sağlayıcı etmenleri olarak görülür. Zıt enerjiler olup, biri öteki olamadan varlığını sürdüremez. Aslında yin enerjisi her zaman yang'ın; yang da yin'in içindedir. Popüler yin-yang simgesinde beyaz leke (yang) yin'in ve siyah leke (yin), yang'ın içindedir. Lao Tzu, "Tek başına bir yin doğamaz ve tek başına bir yang büyüyemez," demiştir. Yin ve yang genellikle Taichi'nin bütünlük simgesini yaratan bir daire içinde resmedilirler. Yin, yang ve daire simgenin bir olan üç elementidir. Taichi 'en üst, en yüce' anlamlarına gelir, tai ve chi s... Devamı »»»

Sekiz Trigram « Genel

Çinliler I Ching'in sekiz trigramının yaşamın sırrını temsil ettiğine inanırlar. Sekiz trigramın yaratıcısı Hsialı Wu olup, Ssu Hsiang diye bilinen ve yin-yangın tüm olası kombinasyonlarını temsil eden dört simgeden türemiştir (Şekil 1B). Bir şeklin alt bölümü simgenin yin mi yang mı olduğunu gösterir. Bu dört simge fazladan bir çizgi eklenerek iki katına çıkarılmış, ve sekiz trigramı oluşturmuştur (Şekil l C). Bu trigramlar da yine sayıca ikiye katlanarak l Ching'in altmış dört sekizgenini oluşturmuşlardır. Biz feng shui'de yalnızca on altı trigram kullanırız, sekizgenlere gereksinme duymayı... Devamı »»»

Pa-Kua « Genel

Pa-kua pusulanın sekiz köşesini belirleyen sekizgen bir simgedir. Çin pusulasına göre güney her zaman tepededir. Bunun sonucu olarak da kuzey en altta, doğu solda ve batı sağdadır. I Ching'in sekiz trigramı bu sekiz yöne göre yerleştirilir. Trigramların pa-kua'ya güç ve enerji verdikleri söylenir. Trigramların iki farklı bileşimi vardır: İlk Gök Dizisi (Hsien Tien); ikincil Gök Dizisi (Hu Tien). İlk Gök Dizisi Hsialı Wu tarafından tasarımlandırılmış olup evrenin idealist, kusursuz bir resmini çizer. İkincil Gök Dizisi, İ.Ö. 1143 yılında Chou Hanedanlığı'nın kurucusu Wenli Duke tarafından tasa... Devamı »»»

Beş Element « Genel

Çinlilere göre dünyadaki her şey beş elementin bir parçasıdır: ateş, toprak, ahşap, su ya da metal. Bu elementler yaptığımız her şeyi etkiler. Ch'i enerjisinin kendisini gösterdiği beş farklı yol vardır. Burçlarımızda beş element de bulunur. Her elementin miktarı bizim kişiliğimizi ve yaşamdaki başarımızı belirler. Burçlarımızdaki beş elementi dengeleyerek, üzerlerimizdeki etkisini açıklamak için son derece yetenekli bir astrolog gerektiğini unutmayalım. Ahşap Ahşap, yaratıcı ve yenilikçidir. Haritamızda bu elementten fazlaca varsa, bir biçimde mutlaka yaratıcıyızdır. Ahşap katlanabilir v... Devamı »»»

Uçan Yıldız « Genel

Pek çok feng shui sistemi vardır ama en iyi bilinenler Pusula ve Form Ekolleridir. Ayrı ayrı gelişmiş olmalarına karşın 19. yüzyılın sonunda feng shui uygulamacıları her iki yöntemi birlikte kullanmaya başladılar. Uçan Yıldız Sistemi geleceğe bakmamızı ve feng shui'nin üzerimizdeki etkilerinin neler olabileceğini anlamamızı sağlar. Bu sistem Pusula Ekolü'nün bir kolu olup, gelecek trendlerle ilgilidir ve birkaç bin yıl önce Wu'nun Lo Irmağı'nda bulduğu dev kaplumbağadan türemiştir. Bu kaplumbağanın kabuğunda bir biçim vardır ve eski bilgeler bunun üçe üç kusursuz bir kare olduğunu keşfetmişl... Devamı »»»

Luo-Pan « Genel

Çinliler pusulanın mucitleridir ve görülen odur ki, pusulayı iki kez icat etmişlerdir. Efsaneye göre, İmparator Shih Huang Ti, Prens Ch'ih'e karşı İ.Ö. 206 yıllarında savaşmıştır. Prensin büyücüleri sihirli bir sis yaratmış ve imparator da prensin kendisine yaklaşan ordusunu görememiştir. Ancak imparatorun ordusunda birden içinde insana benzer bir varlığın bulunduğu bir atlı araba belirmiştir. Arabanın sürücüsü kolunu uzatarak her zaman güney yönünü göstermektedir. Güney, prensin ordularının yaklaştığı yöndür; böylelikle imparator sihirli atlı arabayı izleyerek zafere ulaşır. Efsaneye göre... Devamı »»»

Shar Çözümlemeleri « Genel

Çözümlemeler genellikle son derece basittir. Bir yoldan eve gelen shar'ı engellemek için bir çit kurmak ya da ağaç dikmek yeterlidir. Shar bir kez görüş alanından çıktı mı, artık zarar veremez. Çitin üzerine pa-kua koymak, bir ayna asmak da shar'ı uzaklaştırır. Bir kapıyı bloke etmek ya da bir hat üzerinde üç kapı olmasına engel olmak, daha karmaşık çözümlemelerdir. Bazı arkadaşlarım uzun süredir şanssızlık çekiyorlardı. Onları ziyarete gittiğim zaman evlerindeki değişikliğe inanmakta güçlük çektim. Durumları zorlaştıkça yaşadıkları yere daha az özen gösterir olmuşlardı. Sonuç olarak ön bahç... Devamı »»»

Başarı İçin Feng Shui « Genel

Herkes seçtiği kariyerde başarılı olmak ister. Para ve güç hakkındaki kitaplar iyi satar ve hepimize zengin ve etkili olmanın deneyimini anlatır. Hepimiz milyoner olmak istemiyoruz elbette, ama olduğumuzdan biraz daha başarılı olmak da isteriz. Feng shui ile terslikleri kendi avantajımıza çevirir ve yaşamımızın her alanında biraz daha fazla başarı ve mutluluk yaratabiliriz. İyi feng shui herkesle birlikte 'yaşamayı ve çalışmayı kolaylaştırır. Bu da kariyerinizin gidişatım elverişli kılar. Form Ekolü'nü kullanarak çevremizi değerlendirmeye başladık. İşimizde de evimizde de yeşil ejderha ve ... Devamı »»»

İşyerinde Feng Shui « Genel

Çoğumuz haftanın en az kırk saatini işyerlerimizde geçiririz. İş çevremiz sevimli ve iş ortamımız mutluysa, çok daha fazla üretken ve tatmin sahibi oluruz. Doğal olarak işyerimiz mümkün olabildiğince uyumlu olmalıdır. Tasarımı Ch'i'nin bina içinde rahatça akabilmesini sağlamalıdır. İyi feng shui aynı işyerinde çalışan insanlar arasında birlik ve uyum olmasını sağlar. Böyle bir ortam yaratabilmek için feng shui'den fazlasıyla yararlanabiliriz. Her şeyden önce bizim için doğru konumlanmış bir işyeri gerekmektedir. İşyerimizin kapısı K'an (kariyer) yönüne açılıyorsa, ana binanın kapısı da pa-ku... Devamı »»»

Feng Shui Sözlüğü « Genel

CHEN - I Ching'deki altmış dört altıgeni oluşturan sekiz trigramdan biridir, düz bir yang çizgisinin üzerinde yer alan iki kesikli yin çizgisiyle temsil edilir. Karar almayı simgeler, ayrıca sağlık ve aile işlerini de yönetir. CH'İ - Saf enerji, yaşayan her varlığın içindeki evrensel yaşam gücüdür. Feng shui'de ejderhanın soluğu olarak kabul edilir. Ch'i enerjisi bu enerjinin varlığıyla çevrili biçimde yaşayacak kadar talihli olan insanlara şans ve mutluluk getirir. Ch'i hareket edecek özgürlüğe sahip olmalıdır; yoksa durgunlaşır ve iyi şans dağılır gider. Rüzgârlı mekânlarda Ch'i kolayca da... Devamı »»»