Pusula Ekolü Nedir?

Pusula Ekolü Nedir? « Pusula Ekolü

Pusula ekolü, pa-kua'yı çevreleyen sekiz trigrama bağlı sekiz evi kapsar (Şekil 3A). Bu sekizgen bir simge olup merkezinde yin-yang vardır. Yin-yang'ın çevresinde de I Ching'deki sekiz trigram bulunur. Her trigram farklı bir pusula yönü ile ilintilidir. Çinliler güneyi pa-kua'nın tepesinde gösterirler. Böylece kuzey altta, doğu solda, batı ise sağdadır.

Trigramlar ikincil Gök Dizisi adı verilen bir biçimde yerleştirilmiştir. Trigramları yerleştirmenin iki önemli biçimi vardır. İlki İlk Gök Dizisi (Hsien Tien diye de bilinir), orjinal diziliş olup, Çin'in ilk imparatoru Hsialı Wu'nun yapıtıdır (İ.Ö. 2953 - 2838).

"İmparatorun yaşadığı kesin tarihler konusunda kuşkular vardır. Louis Culling The Pristine Yi King adlı kitabında trigramların I Ching sekizgenlerinden l.Ö. 2205 yılında çıkarıldığını söyler, buna göre orijinal pa-kua İ.Ö. 2500'lere dayanmaktadır."

Wu'nun yarattığı İlk Gök Dizisi aşırı derecede iyi dengelenmiştir. Chien (gök) güneyde, K'un (yer) kuzeydedir. Bunu kuzeybatıda; güneydoğudaki Tui'nin (göl) tam zıddında, Ken (dağ) izler. Chen (gök gürültüsü) ve Sun (rüzgâr) kuzeydoğu ve güneybatıdadırlar. Bu kombinasyona göre, Lı (ateş) ve K'an (su) doğu ve batıdadırlar. İlk bakışta tam anlamıyla zıtlar olarak görünürler. Ancak Hsialı Wu'ya göre birbirlerini ve tüm yerleşimi denge içinde tutarlar.

İ.Ö. 1143'lerde, Chou Hanedanlığı'nın kurucusu Wenli Duke, yeni bir yerleşim düzenleyerek ikincil Gök Dizisi'ni yaratmıştır (Hu Tien yerleşimi olarak da bilinir).2 Orijinal İlk Gök dizisi kusursuz bir evreni simgelerken, İkincil Gök Dizisi trigramların içinde yaşadığımız gerçek dünyaya daha uygun bir dizilişidir. Feng shui'de genel olarak İkincil Gök Dizisi'ni kullanırız.


Şekil 3A: İkincil Gök Dizisi

İkincil Gök Dizisi Li trigramını güneye, K'an'ı kuzeye, Chen'i doğuya ve Tui'yi batıya yerleştirir. Sun güneydoğuda, K'un güneybatıda, Chien kuzeybatıda, Ken kuzeydoğudadır.

İkincil Gök yerleşimine göre trigramlar tüm yılı kapsayan bir döngü sağlarlar. Doğudan Chen (Baştan çıkarıcı) ile başlarız, ilkbahar ve vaat kapsayan her şey, yeni bir yaşam ve büyük bir potansiyel demektir. Bunu Sun (Nazik) izler, güneydoğudadır; küçük hayvanlar bu sırada büyürler.

Li (Tutucu) güney konumundadır ve yaz anlamına gelir, ancak yeni yaşam henüz evi terk etmeye hazır değildir. K'un (Alıcı) güneybatıda, toprak ve iyi besin demektir. Tui (Neşeli) sonbahar yıldızını temsil eder. Mutlu bir dönemdir ama kışın geldiğinin de bilincindeyizdir.

Chien (Yaratıcı) kuzeybatıda sonbahar sonunu temsil eder; yaklaşan kışı geçirebilmek için gerekli olan dayanıklılığı simgeler. K'an (Uçurum) kıştır, zorlu çalışma ve tehlike potansiyelidir. Son olarak Ken (Durağan) kuzeydoğuda hem kışın hem de döngünün sonunu temsil eder.

Bu döngü tek bir günü de temsil edebilir. Chen şafak, Ken ertesi gün sabahın erken saatidir.