Trigramların İncelenmesi

Trigramların İncelenmesi « Pusula EkolüChien üç kesintisiz (yang) çizgiden oluşur. Kuzeybatı yönündedir ve ailenin reisine bağlıdır. Bu genellikle babadır; kullanacağı odalar da çalışma odası, kiler, ana yatak odasıdır. Sonbahar sonu, kış başlangıcını temsil eder. Güçlüdür, enerji ve dayanıklılık gösterir. Aynı zamanda göğü temsil eder. Bağlı olduğu hayvan attır; güç, kuvvet, dayanıklılık anlamına gelir.K'un üç kesikli (yin) çizgiden oluşur. Güneybatı konumundadır ve annelik ile ilgili özellikleri temsil eder. Anneyle ve mutfak, dikiş odası gibi geleneksel olarak kadınlara ve annenin zamanını geçirdiği odalarla ilintilidir. Yazı temsil eder. Karı-koca arasındaki ilişkiyi simgeler; ama bir efendiyle hizmetlisi ya da baba-oğul ilişkisi de olabilir bu. Toprağı (toprak ana) temsil eder. Bağlı olduğu hayvan, doğurganlığı simgeleyen inektir.Bir kesiksiz (yang) çizgi üzerinde iki kesikli (yin) çizgiden oluşur. Doğu konumundadır ve en büyük oğulu temsil eder. Demek ki büyük oğulun yatak odası doğuda olacaktır. İlkbahar başlangıcını temsil eder; kararlılığa, ani beklenmedik değişimlere bağlıdır. Simgesi göğe doğru süzülen ejderhadır. Bu nedenle genellikle gök gürültüsüyle ilişkilendirilir.İki kesiksiz (yang) çizginin altında uzanan bir kesikli (yin) çizgiden oluşur. Güneydoğu konumundadır ve en büyük kızı temsil eder. Kızın odası güneydoğuda olmalıdır. İlkbahar sonunu temsil eder, bütünlük, iyi bir akıl, ve iç kuvvet anlamına gelir, simgesi sabah bizleri uyandıran horozdur.İki kesikli (yin) çizgi arasındaki bir kesiksiz (yang) çizgiden oluşur. Kuzey konumundadır ve ortanca oğlanla ilişkilidir. Yatak odası evin kuzeyinde olmalıdır. K'an kışı temsil eder, hırs ve iç yönelimle ilgilidir. Sıkı çalışmayla ilintilidir ama kurnazlık ve hilekârlıkla bağlantılı da olabilir.Li iki kesiksiz (yang) çizgi arasında bir kesikli (yin) çizgiden oluşur. Güneydedir ve ortanca kıza bağlıdır. Güney ortanca . kızın yatak odası için elverişli bir konumdur. Yaz başlangıcı, güzellik, gülme, sıcaklık, ısı ve kuraklık anlamlarına gelir. Parlaklık ve başarıyı da simgeler.Bir kesiksiz çizgi (yang) altında uzanan iki kesikli çizgiden (yin) oluşur. Kuzeydoğu konumundadır ve en genç oğulu temsil eder. Genç oğulun yatak odası kuzeydoğuda olmalıdır. Kış sonuna bağlıdır, sağlamlık, kalıcılık ve bütünlük anlamlarına gelir. Ancak yalnızlığa ve içgüdüsel davranışlara da bağlıdır.Bir kesikli (yin) çizgi altında uzanan iki kesiksiz (yang) çizgiden oluşur. Batı konumundadır ve en genç kızı temsil eder. Kızın yatak odası bu konumda olmalıdır. Sonbaharla ilişkilidir; mutluluk, neşe, zevk ve tatmin duygularını temsil eder. Çevresindeki her şeyi besleyen ve tazeleyen küçük bir göl elementidir.